Monitoring insolvence podle PSČ - splnění právní povinnosti

 podle §38 zákona č. 128/2000 Sb. (Zákon o obcích) je "Obec povinna trvale sledovat, zda dlužníci včas a řádně plní své závazky, a zabezpečit, aby nedošlo k promlčení nebo zániku z nich vyplývajících práv."

 • monitoring vstupu osob a firem do insolvence - bez zadávání osobních údajů (stačí zadat pouze PSČ) 
 • automatické upozornění na každé nové insolvenční řízení, které na zadaném PSČ vznikne
 • možnost monitorovat osoby a firmy konkrétně a dostávat informace o průběhu konkrétního ins. řízení

     +  přehled všech insolvencí v oblasti daného PSČ  + přehled všech vlastních přihlášek do insolvenčních řízení (novinka roku 2018)

      + možnost zadat konkrétní název města/obce a dostávat upozornění jen na ty osoby a firmy, u nichž je shodné PSČ a název  obce/města u adresy v ISIRu

VYZKOUŠEJTE si až 3 PSČ ZDARMA 


Vstupte do zkušební verze a zjistěte, kolik insolvencí je na vašem PSČ. Zadáte-li svoje IČ, uvidíte také vlastní přihlášky. Budete překvapeni?

Vše je zdarma, žádné závazky. Demoverze se po 3 týdnech sama vypne.

Žádná reklama, žádný spam. Vaše údaje nikomu nedáme.

Jednejte s péčí řádného hospodáře a mějte nejnovější  informace o dlužnících ihned, jakmile se objeví ve veřejném ins. rejstříku.


Využijte více než 10 let našich zkušeností shrnutých do snadno ovladatelného, přehledného, spolehlivého a efektivního nástroje. Stačí zadat PSČ, která vás zajímají:

 • získáte automatické upozornění na VSTUP jakékoliv osoby či firmy, která uvedla dané PSČ, do insolvence
 • získáte dostatek času si vše promyslet a zareagovat v nekompromisní soudem určené lhůtě
 • získáte přehled dostupný kdykoliv a kdekoliv ( přehled insolvencí u PSČ, přehled vlastních přihlášek a dokumentů ... )

Sami se pak rozhodněte, zda u daných osob a firem chcete sledovat i PRŮBĚH insolvenčního řízení. Stačí osobu jedním klikem přidat k monitoringu a máte pohlídány veškeré změny a rozhodnutí, které během insolvenčního řízení nastanou.

Proč monitorovat podle PSČ? Plníte tím právní povinnost.


 • dlužník, který vstoupí do insolvence, může hradit pouze ty pohledávky, které jsou do insolvenčního řízení platně a včas přihlášeny
 • od vstupu dlužníka do insolvence začíná běžet lhůta (obvykle 30 dní), ve které se přihlášky pohledávek musejí podat u soudu
 • přihlášky podané později jsou nekompromisně vyloučeny - a po dobu probíhající insolvence dlužník nemůže tyto pohledávky hradit
 • nikdo (ani soud či dlužník) nemá povinnost vás informovat o vstupu do insolvence, ani o změnách a výzvách, které soud vydá 

 podle §38 zákona č. 128/2000 Sb. (Zákon o obcích) je "Obec povinna trvale sledovat, zda dlužníci včas a řádně plní své závazky, a zabezpečit, aby nedošlo k promlčení nebo zániku z nich vyplývajících práv."

Šetříme váš čas a hlídáme vaše peníze:


 • monitoring podle jména a příjmení, data narození, RČ, IČ, nebo pouze podle PSČ 
 • u firem možnost monitorovat i signály před insolvencí (nespolehlivost plátce DPH, dluhy u zdr. pojišťoven, změny v obchodním rejstříku)
 • informace v uživatelském účtu a na e-mail
 • data v bezpečí - vše šifrováno a zabezpečeno certifikátem THAWTE
 • vše plně responzivní - dostupné na PC, tabletu, mobilu
 • jedinečný systém, kde si můžete sami vybrat a nastavit, podle jakých dat budete monitorovat a z jakých rejstříků budete informace dostávat

Více informací a kompletní ceník vám rádi pošleme na e-mail.


Napište nám, nebo zavolejte: 

 • tel: 774 168 169
 • e-mail: daniel.strachota@i4b.cz


Daniel Strachota

jednatel společnosti i4b s.r.o.

"Monitoring podle PSČ jsme vytvořili na základě poptávky přímo z jednotlivých měst a obcí. Nejčastějším argumentem, proč nemohou využívat klasický monitoring podle jména, příjmení, data narození apod., byla neochota zadávat velké množství osobních  údajů do jakýchkoliv systémů.

Jejich povinností je však jednat s péčí řádného. Proto jsme speciálně pro ně vytvořili nástroj, který nepotřebuje žádné složité zadávání a přesto pokryje celou oblast. Upozorní je na insolvence spadající až pod 3 PSČ, která si zadají. V systému hned vidí, kolik insolvencí k PSČ spadá, a mohou si procházet jednotlivá insolvenční řízení.

Sami si pak mohou vybrat, kolik osob chtějí monitorovat konkrétně a přidat si je buď přímo z insolvenčního rejstříku nebo si je sami zadat.

V nejbližší době plánujeme další velkou pomoc, a to ve formě přehledu vlastních přihlášek. Uživatelé tak budou mít přehled, kde a v jakých řízeních jsou přihlášeni jako veřitelé, včetně okamžitého náhledu do insolvenčního řízení, přidávání vlastních poznámek apod.

V neposlední řadě mohou naši klienti využívat aktualizovanou databázi firem. Při spolupráci s firmami tak mohou hned na začátku zjistit o firmě rychle a přehledně např. informace z obchodního rejstříku (včetně její historie), hned si firmu ověřit v insolvenci a zjistit,  jak si na tom firma stojí."