Ověření v Centrální evidenci exekucí (CEE)

Zadejte email

Na tento email vám zašleme výsledek ověření

Postup při ověřování exekucí

Pro všechny klienty


1. Stačí jen zadat e-mail, na který bude zaslán výsledek ověření exekuce.

2. Telefon je pro ověření.

Registrovaní klienti, kteří využívají některý z placených tarifů sledovani-insolvence.cz, mohou exekuci ověřovat přímo ve svém účtu po přihlášení.

 

Placení kredity


Během procesu ověřování exekuce Vás systém vyzve k zaplacení kreditu potřebného pro ověření exekuce. Platbu lze provést platební kartou (rychlejší varianta) nebo z účtu.

Registrovaní klienti: po přihlášení do systému sledovani-insolvence najdete v záložce Můj účet políčko s názvem Peněženka. Zde si můžete dobíjet kredity a najdete zde historii svých transakcí.

Výsledek on-line a na e-mail


Výsledek je zobrazen on-line v reálném čase a zároveň je zaslán na e-mail, jako dokument ve formátu .pdf.

Máte tak jistotu, že výsledek v e-mailu kdykoliv zpětně dohledáte.


 

ZÁKLADNÍ INFORMACE


Exekuce jsou ověřovány v Centrální evidenci exekucí České republiky (CEE). Jde o veřejný seznam vedený Exekutorskou komorou České republiky.

V CEE lze zjistit, zda je proti konkrétní osobě vedena exekuce podle exekučního řádu, obsahuje informace o konkrétním exekučním řízení, který soudní exekutor byl pověřen vedením exekuce, o jakou vymáhanou povinnost se jedná, kdy byl soudní exekutor pověřen vedením exekuce, zda byla pravomocně odložena či zastavena.

!!! V CEE nejsou vedeny údaje o výkonech rozhodnutí vedených soudy, exekucích vedených orgány státní správy a samosprávy, finančními orgány či zdravotními pojišťovnami. !!!


 

JAK ZAČÍT


Registrovaní klineti: Po přihlášení na stránkách sledovani-insolvence.cz je potřeba začít nabitím kreditu v záložce MŮJ ÚČET. Nově zde najdete políčko s názvem PENĚŽENKA. Zde si můžete dobít kredit a kdykoliv zobrazit hostorii transakcí. Kredit se dobíjí pomocí platební brány GoPay (více info v odtsavci Cena a způsob platby).

Jakmile máte potřebný kredit, můžete začít s ověřováním - v záložce OVĚŘIT EXEKUCI.

Neregistrovaní klienti: Začněte vyplněním e-mailu, na který bude odeslán výsledek ověření. Následně vás systém vyzve k vyplnění údajů, které chcete ověřit a k jednorázovému dobití kreditu.


 

CENA A ZPŮSOB PLATBY


1 dotaz = 1 kredit = max. 84 Kč


Po zadání údajů k ověření a stisknutí tlačítka OVĚŘIT  dojde k odečtení 1 kreditu. Výsledkem tohoto dotazu je informace, zda jsou/nejsou proti zadané osobě/firmě vedeny v CEE exekuce. 

Výsledkem prvního placeného dotazu tedy je informace, že:

  • proti osobě/firmě nejsou vedeny žádné exekuce, nebo
  • proti osobě /firmě je vedena jedna nebo více exekucí - v tomto případě se zobrazí seznam jednotlivých exekučních případů

Pokud chcete znát detaily konkrétního exekučního případu, je potřeba provést další placený dotaz. Po kliknutí na tlačítko ZOBRAZIT DETAIL u příslušné exekuce, se odečte 1 kredit a zobrazí se detailní informace k exekuci dostupné v CEE.

Před každým provedením dotazu jste upozorněni na odečtení kreditu. 

Kredity lze dobít přímo během procesu ověřování exekuce - systém vás k tomu ve správnou chvíli vyzve.

Pro registrované klienty: kredity lze dobít také v záložce MŮJ ÚČET --- PENĚŽENKA, po přihlášení do systému sledovani-insolvence.cz. Platba probíhá prostřednictvím platební brány GoPay. Jednoduše si nabijete potřebný počet kreditů a můžete rovnou začít s ověřováním. Ceny kreditů jsou uvedeny v platném ceníku přímo v záložce MŮJ ÚČET - PENĚŽENKA. 

Kredity jsou platné 1 rok od jejich nabití.


Proč se ověření exekuce platí zvlášť?

Každý dotaz do CEE je zpoplatněn samostatně. I my za každý provedený dotaz platíme a proto tyto dotazy musíme účtovat samostatně a nelze na ně použít měsíční paušál.


 

ZADÁVÁNÍ ÚDAJŮ


V exekuci lze ověřovat:

  • fyzické osobypodle jména, příjmení a data narození
  • firmy - podle IČ

Při zadávání je potřeba údaje pořádně zkontrolovat. Každý dotaz je zpoplatněn a po odeslání dotazu nelze údaje opravit (je potřeba zaslat nový placený dotaz). Po zadání údajů a stisknutí tlačítka POKRAČOVAT vás proto systém sám vyzve, abyste zadané údaje zkontrolovali.


 

ZOBRAZENÍ VÝSLEDKU - VÝPIS EXEKUCÍ


Výsledkem prvního placeného dotazu je informace, zda proti zadané osobě/firmě jsou, nebo nejsou vedeny v CEE exekuce. Pokud ano, je zobrazen seznam jednotlivých exekucí.

Zobrazení výsledku - na osobu/firmu NEJSOU v CEE vedeny exekuce.

Zobrazení výsledku - na osobu/firmu je vedena jedna (nebo více) exekucí. Vždy je vypsán seznam jednotlivých exekucí s možností zobrazit detail. 


 

ZOBRAZENÍ VÝSLEDKU - DETAIL EXEKUCE


Výsledkem druhého placeného dotazu je zobrazení detailního výpisu informací ke konkrétnímu exekučnímu případu. Pokud jste provedli první placený dotaz a zobrazil se vám výpis jednotlivých exekucí, můžete stisknutím tlačítka ZOBRAZIT DETAIL zjistit podrobnější informace.

Zobrazí se detailnější informace ke konkrétní exekuci, které jsou uvedeny v CEE. Další podrobnější informace Vám poskytne už jen exekutorský úřad.


 

Přihlaste se do svého účtu na sledovani-insolvence.cz a nebo rovnou ověřte exekuci


1. záložka MŮJ ÚČET --- PENĚŽENKA pro nabití kreditu

2. záložka OVĚŘIT EXEKUCI pro zadávání údajů a ověřování

admin@i4b.cz   /   774 168 169