Insolvenční rejstřík - ISIR

Vyhledávání v insolvenčním rejstříku


zadejte firmu či osobu, která vás zajímá

isir_logo

Informační systém - insolvenční rejstřík (ISIR)


...je počítačový informační systém používaný v justici od ledna 2008. Je dostupný v elektronické podobě a plně nahrazuje papírové soudní rejstříky používané dříve.

Je spravován Ministerstvem spravedlnosti a najdete v něm seznam insolvenčních správců, seznam dlužníků a insolvenční spisy ( 1 dlužník = 1 insolvenční spis ).


Insolvenční rejstřík je specifikován na základě zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (tzv. insolvenční zákon). V třetí části insolvenčního zákona ( §419 - § 425) je definováno k čemu přesně insolvenční rejstřík slouží.

Zásadní je  § 424, který insolvenční rejstřík staví do role doručovatele písemností. 


Insolvenční rejstřík je stěžejní komunikační nástroj insolvenčního soudu.


Soud v insolvenčním rejstříku zveřejňuje veškerá rozhodnutí v insolvenčním řízení. 

Aby nedocházelo k nejasnostem, musí být u zveřejnění písemnosti v insolvenčním rejstříku uvedeno datum zveřejnění.  Znamená to, že v uvedenou chvíli se rozhodnutí nejen zveřejnilo v insolvenčním rejstříku, ale zároveň bylo doručeno všem, kterých se týká. 

Písemnost se stává doručenou v okamžiku zveřejnění v insolvenčním rejstříku


Rozhodne-li insolvenční soud o vstupu dlužníka do insolvence, zveřejní toto rozhodnutí na internetu v insolvenčním rejstříku. A tímto okamžikem je považováno za doručené všem stranám - tedy i věřitelům.


Máte doslova pár dní 


Společně se zveřejněním rozhodnutí určí insolvenční soud lhůtu, ve které je třeba provést potřebné právní úkony (např. přihlásit pohledávku, doplnit či opravit přihlášku apod.) - obvykle je to 7, 15 nebo 30 dní (výjimečně 60 dní)

Všechny lhůty počínají běžet od chvíle, kdy je rozhodnutí zveřejněno elektronicky v insolvenčním rejstříku.

V insolvenčním řízení jde o čas. Propásnete lhůtu - končíte!


Striktní lhůty v insolvenčním řízení mají své plusy i mínusy.

Výhodou je, že nedojde ke zpoždění nebo  natahování insolvenčího řízení. Máte jistotu, že spor se nepotáhne roky.

Na druhou stranu, pokud jste účastníky (a především věřiteli) insolvenčního řízení, měli byste doslova každý den sledovat, co se děje. Protože


pokud zaváháte a zareagujete po uvedené lhůtě, končíte


Zákon doslova říká:

"...K přihláškám, které jsou podány později, insolvenční soud nepřihlíží a takto uplatněné pohledávky se v insolvenčním řízení neuspokojují..." odst. 1 §173 insolvenčního zákona

Práva patří bdělým - hlavně v insolvenci


V insolvenčním řízení tato stará římská zásada platí dvojnásob. Je třeba být bdělý a připravený, protože jedině tak můžete uplatnit svá práva včas.

A podáním přihlášky to nekončí. 


Soud vás může vyzvat k doplnění nebo opravě přihlášky a můžete hádat třikrát, jakým způsobem to udělá (bingo, elektronicky v insolvenčním rejstříku). A opět vám k tomu nezapomene dát lhůtu - zde obvykle 15 dní.

Platí stejné pravidlo - propásnete lhůtu, jste vyřazeni.

Proč monitorovat insolvenční rejstřík?


Protože máte jistotu, že se vždy dozvíte vše - a včas


Stačí si vybrat firmy nebo osoby, o kterých chcete vědět. Jakmile se v insolvenčním rejstříku objeví rozhodnutí, které se jich týká, dáme vám vědět.


Vždycky tak víte, že váš dlužník vstoupil do insolvence, a máte dostatek času se o své peníze přihlásit. Máte jistotu, že vyzve-li vás soud třeba k doplnění přihlášky, budete to vědět. Máte přehled o celém insolvenčním řízení, aniž byste museli ztrácet čas neustálým vyhledáváním v rejstříku (čas je příliš drahý).


Ručním vyhledáváním můžete snadno udělat chybu, nebo něco opomenout. Proto řada firem, právníků, advokátů, účetních a insolvenčních správců využívá automatický monitoring. 

Starost o insolvenci tak můžete pustit z hlavy. 

Vyzkoušejte si monitoring ZDARMA


Zkoušejte 3 týdny zdarma a bez závazků,

pak se demoverze sama vypne.