GDPR modul


Automatická součást všech nových tarifů


U jednotlivých fyzických osob si můžete jednoduše nastavit, jaký právní titul vás vede k tomu, že danou osobu monitorujete. Jde o tzv. zákonné důvody, které vás opravňují ke zpracovávání a uchovávání osobních údajů. 


GDPR všeobecně nezakazuje data evidovat. Říká pouze, že pokud osobní data fyzických osob zpracováváte a uchováváte, je třeba k tomu mít zákonný a relevantní důvod. Tyto důvody se nazývají "právní tituly".

  • Oprávněný zájem
  • Plnění právní povinnosti
  • Plnění smlouvy
  • Souhlas se zpracováním osobních údajů
  • Veřejný zájem
  • Životně důležitý zájem

U všech nových tarifů je GDPR modul automaticky. Jakmile jste přihlášeni do systému, můžete si u každé monitorované fyzické osoby nastavit právní důvod jejího monitorování, a to v záložce MOJE POZNÁMKA.