5 základních pravidel insolvence


Poznejte je a dejte dlužníkům šanci vám dluhy uhradit


Insolvenční řízení je soudní řízení, ve kterém se rozhoduje o majetku zadlužené firmy. Rozhoduje se, jak a komu zadlužená firma (osoba) zaplatí.


Pravidla jsou dána zákonem č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (tzv. insolvenční zákon). Jsou jasná a nekompromisní.

Znát je, vám může ušetřit (deseti, sta? ...) tisíce.

#1

Dlužník může splácet pouze ty pohledávky, které jsou
řádně a včas přihlášeny u insolvenčního soudu

Všechny ostatní výkony rozhodnutí se během insolvence pozastavují (exekuce, žaloby, splátkové kalendáře...).


Nepřihlášené pohledávky nemohou být v této době (5 let) spláceny.


Pokud svou pohledávku do insolvenčního řízení včas nepřihlásíte, nemáte žádnou jinou zákonnou možnost, jak své peníze během této doby získat zpět. S majetkem zadlužené firmy (osoby) nakládá insolvenční správce a to po dobu trvání insolvence (5 let)

#2

Nepřihlíží se k pohledávkám přihlášeným

pozdě, nebo chybně ...

"... K přihláškám, které jsou podány později, insolvenční soud nepřihlíží a takto uplatněné pohledávky se v insolvenčním řízení neuspokojují ..." (odst. 1 §173 insolvenčního zákona)


Zákon doslova říká, že propásnete-li soudem stanovenou lhůtu, jste z insolvenčního řízení vyřazeni. A dlužník nemůže vaši pohledávku splácet

Neexistuje žádné odvolání, prostě je konec - a platí #1.


Podáte-li přihlášku chybně, vyzve vás soud k opravě, či k dodání dalších podkladů.

Vyzve vás formou zveřejnění v insolvenčním rejstříku, určí lhůtu, do kdy máte reagovat, a pokud to nestihnete, jste vyřazeni. A platí #1.

#3

Všechny změny a výzvy soud zveřejní v ins. rejstříku.
A je jen na vás, jak a kdy se o nich dozvíte

Insolvenční soud s vámi komunikuje POUZE pomocí (online) insolvenčního rejstříku.
(§71 ins. zákona)


Pokud vám chce soud něco sdělit, nebo vás k něčemu vyzvat, zveřejní to na internetu v
insolvenčním rejstříku. A je to.


Žádné telefony, dopisy, e-maily apod.


Nikdo nemá povinnost vás přímo informovat (dokonce ani  sám dlužník nebo zaměstnanec).

#4

Soud počítá s tím, že víte o všem, 
co v insolvenčním rejstříku zveřejnil

Jakmile soud v insolvenčním rejstříku písemnost zveřejní, je brána jako doručená všem stranám - tedy i vám, jako věřiteli. (odst. 2 §71 ins. zákona)


Má se za to, že o všem prostě víte.


Navíc soud ke každému rozhodnutí či výzvě stanoví lhůtu. Krátkou a nekompromisní. 
Obvykle jde o lhůty 7 (!!!), 15 nebo 30 dní (výjimečně 60 dní) a začínají běžet právě
v okamžiku zveřejnění v ins. rejstříku.

#5

Propásnete-li soudem stanovenou lhůtu -  KONČÍTE
A platí #1

„...Prominutí zmeškání lhůty v insolvenčním řízení není přípustné...” (§83 ins. zákona)


Podáte-li přihlášku po uplynutí lhůty, jste vyřazeni


Soud může také kdykoliv během řízení zveřejnit v ins. rejstříku výzvu k opravě vaší 
přihlášky, dodání dalších podkladů apod. 

Pokud nestihnete reagovat v určené lhůtě, také vás vyřadí. A dlužník nemůže vaši pohledávku splácet.

###

Monitoring to vyřeší za vás

Monitoring je ideální a jednoduché řešení jak mít (nejen) insolvenci pod kontrolou.


Vyberte si osoby, o kterých chcete být informováni a jakmile se u nich něco změní, dáme vám vědět.


Po celou dobu používání monitoringu tak víte:

  • kdo je v insolvenci a jak insolvence probíhá
  • zda je spolehlivým plátcem DPH
  • zda nedluží v jiných zdrojích
  • můžete monitorovat nejen firmy, ale také osoby, které za firmami stojí (jednatelé, členové představenstva...)

Máte jistotu, že pokud se v rejstříku objeví něco, co byste měli vědět - jednoduše se to dozvíte. A včas. Můžete tak starosti (nejen) o insolvenci úplně vypustit z havy.


A fakt, že obchodujete a spolupracujete se spolehlivými partnery (dodavateli, odběrateli, zaměstnanci...), je k nezaplacení.

JEDNORÁZOVĚ OVĚŘIT & HLÍDAT


  • ověření jedné osoby/firmy v insolvenčním rejstříku a její automatický monitoring
  • žádný paušál, žádné závazky, žádné další poplatky
  • jednorázová platba při zadávání osoby/firmy

Zadejte FIRMU nebo OSOBU, kterou chcete ověřit a monitorovat + váš e-mail.

- nebo -