Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website Sledování insolvence a GDPR - obce a města

Sledování-insolvence a GDPR


Obce a města: Splnění právní povinnosti a veřejný zájem

GDPR (General data protection regulation) se na nás poslední dny doslova valí ze všech stran. Jak toto nařízení zasáhne obce a města v oblasti práce s dlužníky a monitorování jejich insolvencí? 

Jednoduše řečeno, GDPR nezakazuje data zpracovávat a uchovávat. Nařizuje ale, že pokud data zpracováváme a uchováváme, je potřeba mít k tomu zákonný a relevantní důvod.


Celkem je definováno 6  zákonných důvodů (právních titulů), které  opravňují k uchovávání osobních údajů. Jasným a neoddiskutovatelným důvodem pro obce a města je "Splnění právní povinnosti". Je to totiž přímo zákon, který jim ukládá povinnost trvale sledovat, zda dlužníci plní své povinnosti a zabezpečit, aby nedošlo k zániku práv, které vyplývají z jejich závazků.

Zákon č. 128/2000 Sb., Zákon o obcích

§38, ods. 7: "Obec je povinna trvale sledovat, zda dlužníci včas a řádně plní své závazky, a zabezpečit, aby nedošlo k promlčení nebo zániku z nich vyplývajících práv."

Zákon č. 131/2000 Sb., Zákon o hlavním městě Praze

§35, ods. 4: "Hlavní město Praha a městské části jsou povinny trvale sledovat, zda dlužníci včas a řádně plní své závazky, a zabezpečit, aby nedošlo k promlčení nebo zániku práv z těchto závazků vyplývajících."

Zákon č. 129/2000 Sb., Zákon o krajích

§17 ods. 7: "Kraj je povinnen trvale sledovat, zda dlužníci včas a řádně plní své závazky a zabezpečit, aby nedošlo k promlčení nebo zániku práv z těchto závazků vyplývajících."