Chcete aktuální informace každý den?


DEMO verze slouží především k prohlédnutí systému. Lze si  vyzkoušet, jak funguje automatický monitoring, jak se systém ovládá, jak je přehledný apod. 


Pokud chcete pracovat s aktuálními daty každý den, vyberte si některou z možností uvedených níže.

Doporučujeme pro:

 • jednorázové ověření - firmu nebo osobu přidáte k monitoringu a zjistíte ihned aktuální informaci (zároveň vám systém bude posílat informace o změnách v tomto řízení)
 • monitoring malého počtu osob (cca 1 - 5)
 • ověření exekuce
 • žádný paušál, pouze jednorázové platby kredity
 • ověření v ISIR a monitoring 1 konkrétní osoby
 • Cena 1 kreditu je 35 Kč až 200 Kč

 • takto vložená osoba je automaticky monitorována - pokud je u ní zahájeno insolvenční řízení, nebo dojde v jejím řízení k jakékoliv změně, systém vás informuje na e-mail

 • u takto vložené osoby máte v systému kdykoliv dostupná všechna aktuální data týkající se příslušného isnolvenčního řízení (včetně odkazů na dokumenty)
 • kredit lze použít také pro jednorázové ověření exekuce

 • osoba = osoba s IČ (firma, podnikatel), nebo osoba bez IČ (fyzická osoba - zadaná podle jména, příjmení, data narození, nebo podle rodného čísla)
  DOBÍT KREDIT
 • měsíční paušál, který závisí na počtu monitorovaných osob (30 osob a více)
 • žádné aktivační poplatky (aktualizace v ceně)
 • monitorované osoby lze různě měnit, lze je vkládat hromadně, ze souboru apod.
 • pokud je u monitorované osoby zahájeno insolvenční řízení, nebo dojde v jejím řízení k jakékoliv změně, systém vás informuje na e-mail (souhrnně jednou za den/týden)
 • lze vyhledávat v ISIR a v databázi firem
 • v systému jsou dostupná všechna aktuání data k insolvenčním řízením, jak u monitorovaných osob, tak u jakýchkoliv jednorázově vyhledaných osob

 • funkce Moje přihlášky, která automaticky zobrazuje všechny vaše přihlášky o insolvenčních řízení (na základě údajů z ISIR)

 • možnost nastavit více e-mailových adres, na které jsou posílána upozornění
   AKTIVOVAT TARIF