Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website Insolvence ústavni soud

"Práva náleží bdělým" říká Ústavní soud

...aneb svou pohledávku si musíte přihlásit sami

Hospodářská komora České republiky nabádá firmy a podnikatele k tomu, aby si hlídali minimálně své dlužníky v insolvenčním rejstříku.

V insolvenčním rejstříku se ale dějí změny v podstatě neustále. Co se týče konkrétních čísel, k 8.9.2015 je v insolvenčním rejstříku celkem 194 152 osob a počet všech záznamů v insolvenčním rejstříku je 18 087 465. Vyplývá z toho, že jen každý měsíc vstoupí do insolvence až 2000 nových firem či osob. Dá se tedy říct, že insolvenční rejstřík se neustále mění a není zrovna snadné si v něm hlídat všechny, pro nás potřebné, změny. 
Právě proto, abychom Vám ulehčili kontrolu v insolvenčním rejstříku, vyvinuli jsme službu, která 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, monitoruje insolvenční rejstřík, a jakmile v něm nastane změna, která se Vás týká, ihned Vám podrobná informace dorazí na vybraný e-mail. A proč je tak podstatné vědět o všech změnách u dlužníka? Pokud už máte nějakého dlužníka v insolvenci, přihlásíte si svou pohledávku a třeba se stane, že přihláška bude mít nějaké vady, nebo bude neúplná, stane se to, že Vás insolvenční správce vyzve, abyste ji doplnili do 15 dní! Pokud tak neučiníte, může dojít k tomu, že Vaši přihlášku pohledávky úplně z insolvenčního řízení vyloučí a už na své peníze v rámci insolvenčního řízení nebudete mít nárok. Je důležité říct, že tuto výzvu zveřejní insolvenční správce pouze v insolvenčním rejstříku (v elektronické podobě) a už Vás na to jinak nemusí upozornit. Je tedy na Vás, jestli stačíte danou změnu vždy zaregistrovat, či ne. S naší službou “Sledování-insolvence” máte jistotu, že jakmile proběhne nějaká změna, která Vás zajímá, ještě ten den o ní budete vědět. 

Automatický monitoring

1. vstup do insolvenčního řízení
2. průběh insolvenčního řízení
3. spolehlivost plátců DPH
4. likvidace firem
5. dluhy vůči VZP a třetím stranám

Vyzkoušejte si účet  

pro bezplatný monitoring