"Práva patří bdělým" říká Ústavní soud

...aneb svou pohledávku si musíte přihlásit a hlídat sami


Hospodářská komora České republiky nabádá firmy a podnikatele k tomu, aby si hlídali své dlužníky v insolvenčním rejstříku. 


V insolvenčním rejstříku se ale dějí změny v podstatě neustále. Insolvenční rejstřík se každou chvíli mění a není zrovna snadné si v něm všechny nám potřebné změny hlídat. 


Právě proto, abychom vám ulehčili kontrolu v insolvenčním rejstříku, vyvinuli jsme službu, která 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, monitoruje insolvenční rejstřík. Jakmile v něm nastane změna, která se vás týká, ihned Vám podrobná informace dorazí na váš e-mail.

A proč je tak podstatné vědět o všech změnách u dlužníka? Důležitým kritériem v insolvenčním řízení jsou lhůty stanovené soudem. Vstoupí-li váš dlužník do insolvence, soud určí lhůtu, ve které je třeba podávat přihlášky pohledávek. Tento termín je potřeba znát a hlídat!  A pokud už svou pohledávku včas přihlásíte, může se stát, že přihláška bude mít nějaké vady, nebo bude neúplná. V takovém případě Vás soud vyzve, abyste ji doplnili do 15 dní! Tato výzva je formou zveřejnění v insolvenčním rejstříku.

Pokud tak neučiníte, dojde k tomu, že Vaši přihlášku pohledávky soud z insolvenčního řízení úplně vyloučí a už na své peníze v rámci insolvenčního řízení nebudete mít nárok. Je důležité zopakovat, že tuto výzvu zveřejní soud pouze v insolvenčním rejstříku (v elektronické podobě) a už vás na to jinak nemusí upozornit. Je tedy na Vás, jestli stačíte danou změnu vždy zaregistrovat, či ne. S naší službou “Sledování-insolvence” máte jistotu, že jakmile proběhne nějaká změna, která Vás zajímá, ještě ten den o ní budete vědět. 

Automatický monitoring

1. vstup do insolvenčního řízení
2. průběh insolvenčního řízení
3. spolehlivost plátců DPH
4. likvidace firem
5. dluhy vůči VZP a třetím stranám

Vyzkoušejte si účet  

pro bezplatný monitoring