3 základní pravidla insolvence,

která by měl každý (věřitel) znát


Pravidla v insolvenčním řízení jsou jasně dána zákonem 
č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (tzv. insolvenční zákon).


Znát je, vám může ušetřit (deseti?, sta?...) tisíce.

Insolvenční rejstřík je STĚŽEJNÍ 

komunikační nástroj insolvenčního řízení 

jedna

Insolvenční soud s vámi komunikuje POUZE pomocí elektronického insolvenčního rejstříku. Pokud vám chce něco sdělit, zveřejní to na internetu v insolvenčním rejstříku, a je to (§71 insolvenčního zákona).


Pro vás to znamená, že nikdo vám nic neřekne jen tak. Nikdo nemá povinnost
vás přímo informovat (dokonce ani sám dlužník nebo váš zaměstnanec).


Na vás je, si v té internetové záplavě tyto informace najít, a vše sledovat.
A hlavně rychle. Jde totiž o čas ... 

Písemnost se stává DORUČENOU 

v okamžiku zveřejnění v insolvenčním rejstříku

dvě

Jakmile soud v insolvenčním rejstříku výzvu zveřejní, je brána jako doručená všem stranám, tedy i vám, jako věřiteli  (odst. 2 §71 insolvenčního zákona). Má se za to, že o tom prostě víte.


A začíná vám běžet čas ...


Soud ke každému rozhodnutí či výzvě stanoví lhůtu. Krátkou a nekompromisní.

Obvykle jde o lhůty 7 (!!!), 15 nebo 30 dní i 60 dní. Začínají běžet od 
okamžiku zveřejnění v insolvenčním rejstříku.


Pokud jste účastníky (a především věřiteli) insolvenčního řízení, měli byste 
doslova každý den sledovat, co se děje. 


Protože...

"... K přihláškám, které jsou podány později, insolvenční soud nepřihlíží a takto uplatněné pohledávky se v insolvenčním řízení neuspokojují ..." 


(odst. 1 §173 insolvenčního zákona)

Propásnete uvedenou lhůtu - KONČÍTE

tři

Zákon doslova říká, že propásnete-li uvedenou lhůtu, jste z insolvenčního řízení vyřazeni. Nemáte žádnou jinou možnost, jak se o své peníze přihlásit. 
Neexistuje žádné odvolání, prostě je konec.


“Prominutí zmeškání lhůty v insolvenčním řízení není přípustné...”
(§83 insolvenčního zákona)


A nejde jen o to, zjistit o insolvenci svého dlužníka a včas se přihlásit. Tím to vlastně teprve začíná.

Kdykoliv v průběhu insolvence vás soud může vyzvat např. k opravě přihlášky, dodání dalších podkladů apod. Vyzve vás formou zveřejnění v insolvenčním rejstříku, určí lhůtu, do kdy máte reagovat, a pokud to nestihnete, jste vyřazeni.


Stejné pravidlo platí, jde-li o zmeškání soudního jednání, včetně zmeškání schůze věřitelů nebo přezkumného jednání.

V insolvenci je klíčové vědět a mít přehled


Proto, abyste nepřicházeli o své peníze
nenechávali dlužníky ničit vaše podnikání.

Jenže... 

čas jsou peníze

V insolvenčním rejstříku proběhne denně několik tisíc změn a vznikne cca 200 zcela nových insolvenčních řízení.


A každý den (nebo týden) vyhledávat, jestli se některá z nich týká vás a vašeho dlužníka, je náročné. Prostě máte důležitější věci na práci. 

Zabírá to spoustu času (a přiznejme si, čas je dneska drahý).


Samozřejmě máte možnost nic nehledat a nic nevědět, nebo spoléhat na dlužníka, že vám to vše řekne a pohlídá sám (... zvažte, jsou to vaše peníze).

Ale tou nejjednodušší a nejspolehlivější metodou, jak mít přehled a jistotu, je nastavit si monitoring. Ušetří vám to spoustu času, peněz, nervů i problémů.

Vyzkoušejte ZDARMA


Vstupte do plně funkční bezplatné verze.

Zkoušejte 2 týdny, pak se demoverze sama vypne.

  • Žádné reklamy. Vaše kontakty nikomu nedáme