3 revoluční změny v ins. zákoně,


které zajistí správcům domů a SVJ přednostní hrazení pohledávek

1.12.2017 nabyl účinnosti zákon č. 291/2017 Sb., který dává osobám odpovědným za správu domu a pozemku do rukou trumfy, které jim zajistí přednostní postavení v boji proti dlužníkům.

Přednost před zástavními věřiteli (bankami)

Nově, bude-li soudem nařízen prodej jednotky v domě, uspokojí se pohledávka související se správou domu a pozemku PŘED uspokojením pohledávek zajištěných věřitelů.

Jednoduše řečeno, pokud dlužník vstoupí do insolvence a vy se VČAS u ins. soudu přihlásíte o svou pohledávku, máte přednost před bankami či jinými zástavními věřiteli.


Máte přednostní nárok až na 1/10 z výtěžku prodeje

Vstoupí-li dlužník do insolvence a v rámci ins. řízení dojde k prodeji jeho jednotky, bude na uspokojení vaší pohledávky použita až 1/10 z výtěžku prodeje jeho bytové jednotky - pokud se VČAS u soudu přihlásíte do insolvenčního řízení. 


Musíte svou pohledávku do insolvenčního řízení SAMI přihlásit

Společně s nároky vám zákon přináší také povinnosti. V insolvenčním právu nejde o žádnou novinku, nicméně je důležité si připomenout, že nikdo (ani soud, či dlužník) nemá povinnost vám o insolvenci říct a informovat vás o tom, že je třeba svou pohledávku přihlásit. A lhůty pro přihlašování pohledávek jsou krátké a nekompromisní (obvykle jen 30 dní).

Celé znění ( §298 ins. zákona, odstavec 8):


"V případě, že je zpeněžena jednotka v domě a osoba odpovědná za správu domu a pozemku72) uplatnila v insolvenčním řízení pohledávku související se správou domu a pozemku vůči vlastníku jednotky, uspokojí se tato pohledávka z výtěžku zpeněžení jednotky před uspokojením pohledávek zajištěných věřitelů podle odstavce 1, a to do výše jedné desetiny výtěžku zpeněžení.

72) § 1190 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.“

Víte, jak funguje insolvence?


  • Dlužník nezvládá splácet své dluhy a rozhodne se pro řešení své situace vstupem do insolvence
  • Insolvenční soud schválí dlužníkovu insolvenci a vydá toto rozhodnutí na internetu v elektronickém ins. rejstříku
  • Zároveň s tímto rozhodnutím vyzve věřitele, aby se přihlásili a doložili své pohledávky (částky, které jim dlužník dluží) - to vše pouze formou zveřejnění v elektronickém ins. rejstříku
  • Soud stanoví pro věřitele lhůtu, do kdy se mohou přihlašovat o své peníze (obvykle 30 dní)
  • Po uplynutí této lhůty se přihlášky uzavírají a na další přihlášky už soud nebere ohledy - prostě kdo se nepřihlásil v této lhůtě, nemá žádnou jinou možnost, jak se zákonně o své peníze přihlásit

VYZKOUŠEJTE 

monitoring insolvence pro správce, SVJ a SBD


Ověřte si až 100 vlastních dlužníků. Vyzkoušejte, kolik insolvenčních řízení je u vašeho PSČ.

Vše je zdarma a bez závazků. Tato bezplatná verze se po 3 týdnech sama vypne.

Žádná reklama, žádný spam. Vaše údaje nikomu nedáme.

Zákon vám dává jedinou příležitost,  jak získat své peníze zpět. Nepropásněte ji!


Nezapomínejte na to, že pokud váš dlužník vstoupí do insolvence, nikdo vás o tom neinformuje. Je jen na vás zjistit, že dlužník do insolvence vstoupil a že soud vyhlásil lhůtu, kdy je třeba své pohledávky přihlásit.

Soud vše zveřejňuje na internetu v elektronickém insolvenčním rejstříku a okamžik zveřejnění bere za okamžik doručení. A je na vás, jak se o tom dozvíte.

Vše navíc komplikuje fakt, že insolvenční řízení stojí na nekompromisních lhůtách. Insolvenční soud vydá rozhodnutí, že dlužník vstoupil do insolvence a vyzve věřitele, aby se přihlásili o své peníze. Tuto výzvu zveřejní na internetu a stanoví lhůtu, ve které je možno se přihlásit (obvykle 30 dní). Po této lhůtě už na žádné další přihlášky nebere ohled a nepřihlášení věřitelé ztrácejí své nároky. Dlužník jim po dobu trvání insolvence nemůže nic splácet!

Máte tak jedinou, časově velmi omezenou možnost, jak se o své peníze přihlásit a získat je zpět.

Jak se o insolvenci dlužníka dozvědět co nejdříve a nepropásnout jedinečnou a přednostní příležitost úhrady pohledávky?


Vyzkoušejte srozumitelný, funkční a v praxi ověřený systém, který denně pomáhá tisícům věřitelů mít přesně ty informace, které potřebují v boji s dlužníky.


Daniel Strachota

jednatel společnosti i4b s.r.o.

"Monitoring insolvence se správcům bytových jednotek díky novele zákona opravdu vyplatí. 10% z ceny bytu může pokrýt většinu dluhů a získají tak své peníze zpět. Systém nastavený v insolvenčním právu je ale k věřitelům velmi nekompromisní, protože věřitele nijak neinformuje. Nechává čistě na nich, aby se o insolvenci dozvěděli, aby vše stihli a reagovali ve stanovených nekompromisních lhůtách. A že jde o lhůty opravdu nekompromisní není pochyb. Pokud tyto lhůty propásnete, prostě končíte. Ztrácíte své nároky a po dobu trvání insolvence (5 let) vám dlužník nemůže nic splácet.

Současná praxe byla nefér vůči těm vlastníkům bytových jednotek, kteří  vše řádně platili. Často byli nuceni nést náklady za ty vlastníky, kteří své závazky související se správou domu a pozemku (např. příspěvky do fondu oprav, osvětlení společných prostor, teplo, odpady atd) nehradili řádně a včas.

V případě, že u takovéhoto dlužníka byl soudem nařízen prodej nebo dražba jednotky, na úhradu pohledávek spojených se správou domu a pozemku častokrát nezbylo nic, protože celý výtěžek získal právě zástavní věřitel (banka).

Situace je o to horší, že vlastníci bytových jednotek nemají žádnou možnost ovlivnit, kdo bude společně s nimi také vlastníkem jednotek v domě.

Proto je důležité mít aktuální  přehled o dlužnících a jejich případný vstup do insolvence zachytit co nejdříve. Jedině včasnou přihláškou můžete zákonně získat své peníze zpět a nenechávat je dlužníkům."